Parallelsessie

Deze lezing duurt hooguit een uurtje en is voor een kleinere groep geïnteresseerden (max 25 man). De parallelsessie is vaak ook wel interactief of als workshop. Deze wordt gegeven op hetzelfde moment als een andere activiteit, zoals de Spellenmiddag en wordt om die reden dan ook vaak in het scoutinggebouw van Beek georganiseerd. Een parallelsessie kan elke maand. Sprekers krijgen voor deze lezing geen vergoeding, maar worden betaald in de vorm van 'reclame en PR'. Ze mogen hun bedrijf promoten.

 

Voorbeelden van parallelsessies uit het verleden:

 

-Workshop over mindset bij hoogbegaafden;

-EHBO workshop voor de 'bovenbouw' van de Spellenmiddag;

-Vertoning van documentaire 'RISE' van Het Daimon Institute for the Highly and Profoundly Gifted;

-Vertoning van de documentaire 'Alphabet' over het huidige onderwijs;

-Medewerking aan een afstudeerproject van studenten van Zuyd Hogeschool m.b.t. de ontwikkeling van een 'app';

-Intieme lezing over misdiagnoses bij hoogbegaafden.