Lezingen

Naast het organiseren van bijeenkomsten voor onze hoogbegaafde leden, streven we er ook naar om de kennis over hoogbegaafdheid te vergroten. Dit doen wij middels het organiseren van lezingen. 

 

We onderscheiden twee soorten lezingen: de parallelsessies en de grote voor- en najaars lezingen.

Parallelsessie

Een kleinere lezing die parallel wordt gehouden aan een Spellenmiddag. Doelgroep voor deze lezingen is vooral onze leden.

Klik hier voor meer informatie.

Grote lezing

Een grotere lezing, gericht op leden, maar ook professionals zoals leerkrachten, begeleiders en soms ook loopbaanprofessionals. 

Klik hier voor meer informatie.