Missie en Visie

HINT Limburg is de Limburgse tak van HINT Nederland, een vereniging die de belangen van hoogbegaafde kinderen behartigt in onderwijs en ontwikkeling. Samen met Choochem en Pharos maakt HINT Nederland onderdeel uit van de Koepel Hoogbegaafdheid, een organisatie die invloed uitoefent op de landelijke politiek op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

HINT Limburg legt als regionale vereniging vooral de nadruk op het samenzijn van hoogbegaafden met ontwikkelingsgelijken en het voorlichten van ouders en professionals zoals therapeuten en leerkrachten.

 

HINT Limburg is een vereniging van, door en voor hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. 

 

 

Missie

 

Wat wil HINT Limburg bereiken?

 

We willen graag als vereniging een platform cq. ‘veilige- ontmoetingsplek’ realiseren voor het delen van kennis, ervaringen en vaardigheden voor HB-gerelateerde uitdagingen. En daarbij ook eenieder een gelegenheid bieden om regelmatig Peers te ontmoeten en vrienden te maken.

 

 

Visie

 

Hoe wil HINT Limburg dit bereiken?

 

Middels het regelmatig organiseren van laagdrempelige activiteiten en/of lezingen gericht  op haar doelgroep en/of op HB-gerelateerde uitdagingen, wil HINT Limburg gelegenheden creëren om elkaar in een ‘veilige-omgeving’ te ontmoeten, ervaringen en kennis te delen of om vaardigheden op te doen.

 

 

Graag verwijzen we ook graag naar de website van HINT Nederland voor de landelijke doelstellingen die HINT nastreeft: www.hintnederland.nl