Spellenmiddag

HINT Limburg organiseert voor de verschillende leeftijdscategorieën regelmatig activiteiten om hoogbegaafden de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken van hun eigen leeftijd.

 

Zo is er de Spellenmiddag voor kinderen t/m groep 8 van de basisschool (of langer, als ze er nog niet aan toe zijn om over te vliegen).

De Spellenmiddag vindt altijd plaats op een zondagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur op het scoutinggebouw 'Oos Haka' aan de Molensteeg 1 in Beek.

 

Tijdens de Spellenmiddag kunnen hoogbegaafde kinderen zonder oordeel onder toeziend oog van hun ouders en de leiding knutselen, spelen of gewoon rustig bij het haardvuur zitten. 

 

Overvliegen naar de Puberclub gebeurt bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de leiding van zowel de Puberclub als de Spellenmiddag, niet op eigen initiatief! Na overleg met de leiders van de Spellenmiddag en de Puberclub kan een kind als hij/zij eraan toe is gaan 'oefenen' bij de Puberclub. De leiders van beide activiteiten bespreken dan of het kind in hun ogen er ook echt aan toe is om 'over te vliegen'. Pas als alle betrokken partijen akkoord zijn, kan een kind de overstap maken, dit om te voorkomen dat een kind dat er nog niet rijp genoeg voor is te vroeg de overstap maakt.

 

Wij hebben voor 2018 nog 1 spellenmiddag gepland staan:

 

16 december

 

Nieuwe data voor 2019 volgen spoedig.

 

Heeft u interesse om een keer een spellenmiddag bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden via: spellenmiddagbeek@hintlimburg.nl

 

Om overzicht te houden, onder andere in verband met de veiligheid voor u en uw kind, verzoeken we u vriendelijk zich aan te melden, voordat u besluit te komen.

 

Het meenemen van introducés kan, maar graag na overleg met de leiding. 

Aankondigingen

Op dit moment zijn er geen aankondigingen.