Puberclub

Voor de kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten is er de Puberclub.

 

De Puberclub vindt altijd plaats op een zaterdagavond van 19:00 tot ongeveer 21:30 uur op het scoutinggebouw 'Oos Haka' aan de Molensteeg 1 in Beek.

 

Bij de Puberclub ligt de focus op het meer autonoom worden van de kinderen. Om die reden zijn de ouders ook niet aanwezig, in tegenstelling tot bij de Spellenmiddag. Kinderen helpen mee bij het opbouwen en afbreken en voorbereiden van de geplande activiteiten. 

 

Ons team bestaat uit 3 vaste teamleden en 2 leden die indien nodig het team komen versterken.

Allemaal zijn wij ouders van meer- tot hoogbegaafde kinderen en begeleiden de puber- en Smartiesclub op vrijwillige basis.

Omdat de meeste hoogbegaafde kinderen weinig tot geen aansluiting vinden met andere kinderen binnen hun leefomgeving is ons doel de kinderen een fijne clubavond te bezorgen waarbij wij trachten de ruimte en veiligheid te creëren om met elkaar contact te maken.

Dit doen wij door om 19:00 uur te starten met een kringgesprek waarbij alle kinderen van de groep zich voorstellen aan de nieuwe kinderen. Daarna volgen een of meerdere activiteiten die kunnen bestaan uit: 

Een boswandeling, een kampvuur een spelactiviteit, kookactiviteit of een creatieve activiteit die weer kan bestaan uit, knutselen met verschillende materialen, pompoenen uithollen, schilderen, etc.

Af en toe vinden wij het leuk om hierbij rekening te houden met thema’s zoals Pasen, Halloween, Sinterklaas of Kerstmis maar ook andere thema’s of onderwerpen die de groep leuk zouden vinden zijn welkom.

Ook staan wij altijd open voor leuke suggesties en ideeën van ouders om een Puber- en Smarties clubavond mee te vullen.

We stellen het op prijs dat de groepsleden mee doen aan de activiteiten maar benadrukken dat dit geen verplichting is!! Tijdens elke clubavond is er na de activiteit nog voldoende tijd en ruimte om vrij te kunnen praten en bewegen.

 

Om 21:30 uur sluiten we weer af met een kringgesprek en wordt er kort nabesproken.

 

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Meld je dan aan via puberclub@hintlimburg.nl . Aanmelden is vereist. Pubers die niet zijn aangemeld, kunnen niet worden toegelaten. Dit heeft te maken met het aantal aanwezige vrijwilligers dat is afgestemd op het aantal aanmeldingen en om de veiligheid van de pubers te kunnen waarborgen. Introducés enkel toegestaan na overleg met de leiding.

 

Wij hebben voor 2018 nog 1 Puberclub bijeenkomst gepland staan:

 

15 december

 

Nieuwe data voor 2019 volgen spoedig.

Aankondigingen